bewindvoering
bewindvoering

Financieel een Zorg minder
Is het te moeilijk voor u of uw familielid om voor de eigen financiën te zorgen? Blijven rekeningen onbetaald en mist uw omgeving het overzicht hierin?

Is het iets voor mij of mijn familielid?
Bewindvoering is een oplossing op het moment dat u of uw familielid niet meer in staat is om de eigen financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een teruglopende gezondheid door ouderdom of een andere lichamelijke of geestelijke oorzaak. Als bewindvoerder voer ik dan het beheer over uw dagelijkse financiën en zorg ik er voor dat uw huis of andere bezittingen goed onderhouden blijven. Door onze onafhankelijke positie handel ik in uw belang. En u wordt niet meer belast met rekeningen die betaald moeten worden.

Hoe het werkt
Een onderbewindstelling moet worden aangevraagd bij de kantonrechter, eventueel kan ik daarbij ondersteunen. Als uw bewindvoerder stel ik daarna een financieel plan op samen met u, een familielid of evt. een verantwoordelijke van uw verpleeg-/verzorgingstehuis. Al uw inkomsten en uitgaven stem ik op elkaar af en we bekijken hoe we voor u kunnen besparen. Ik voer de betalingen voor u uit en u ontvangt geld voor uw dagelijkse uitgaven. Dat betekent dat ik voor u een bankrekening open en dat uw inkomsten en uitgaven via deze bankrekening gaan. Uw rekeningen worden op tijd betaald en u heeft daar geen omkijken meer naar. Eventuele toeslagen vraag ik aan, regel zorgdeclaraties en ik doe de aangifte Inkomstenbelasting voor u. Ook zorg ik ervoor dat uw duurdere bezittingen, zoals een eigen huis of aandelen zo veel mogelijk hun waarde behouden. Onderhoud regelen voor uw eigen huis kan dus ook onder bewindvoering vallen. Ik leg hierbij verantwoording af aan u en aan de kantonrechter.

Tarieven
Informeer naar de tarieven.

Bewindvoering zorgt voor een verantwoord beheer van uw financiën:

  • Geen renteboetes, aanmaningskosten of incassokosten meer
  • Ook kijk ik naar mogelijkheden om te besparen
  • Uw familie/mantelzorgers worden niet meer belast met uw financiële zaken
  • De gemeente vergoedt deze kosten soms. Neemt u vrijblijvend contact op over de mogelijkheden.

Zorginstanties
Ik geloof in een integrale aanpak om iemand te helpen op het financiële vlak. Bent u:

  • Familielid
  • Mantelzorger
  • Hulpverlener of verantwoordelijke verzorgings- of verpleegtehuis
  • Medewerker Sociale Zekerheid?
  • Merkt u dat iemand niet in staat is om de eigen financiële belangen te behartigen?

Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden door te spreken.

Bewindvoering: uw financiën veilig beheerd - een zorg minder.

>